Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Equisetopsida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ tháp bút
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cỏ Tháp bút hay Mộc tặc là những cây thông thường ở Châu Âu. Từ trước Plinme đặt tên là Equisetum. Trước thời Linnée một số nhà nghiên cứu nhầm lẫn với Chara của Tảo lục Linné sát nhập Equisetum vào ngành Dương xỉ và đã mô tả được 7 loài. Mãi cho đến năm 1794 người ta vẫn xem chúng là cây “có hạt phấn chứ không có cây cái”.

Năm 1812, Agard đã xuất bản một tập sách nói về sự nẩy mầm của bào tử và đã được nhiều người công nhận. Từ đó người ta mới xác định Equisetum giống như những thực vật ẩn hoa khác. Khi nẩy mầm trải qua giai đoạn trung gian là nguyên tản. Sau đó người ta quan sát được cấu trúc của cơ quan sinh sản và các thể phát sinh của chúng.

Đặc điểm

- Cây có thân phân đốt, lá xếp thành vòng, rễ thật.

- Trung trụ nguyên sinh rắn chắc hay có ruột, một số có cấu tạo thứ cấp.

- Túi bào tử có vách dày, xếp theo đường xoắn ốc chứa bào từ giống nhau hoặc rất ít khác nhau, thường sinh ra ở vị trí phóng xạ trên các cuống.

- Tinh trùng có nhiều roi.

Phân loại

Ngành Có Tháp bút gồm 3 lớp:

- Lớp Lư mộc - Hyeniatopsida

- Lớp Lá nêm - Sphenophyllopsida

- Lớp Cỏ Tháp bút - Equisetopsida

Hai lớp đầu gồm những đại diện đã hoá thạch. Riêng lớp Cỏ Tháp bút có 3 bộ với 3 họ.

- Asterocalamittaceae

- Calamitaceae

- Equisetaceae

2 họ đầu phát triển mạnh ở kỷ Carbon và bị diệt chủng ở cuối kỷ Permi. Hiện nay chỉ còn họ Cỏ Tháp bút là hiện sống đêïn nay.

+ Bộ Cỏ Tháp bút - Equisetales.

- Họ Cỏ Tháp bút - Equisetaceae

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta

CÁC BỘ
Equisetales

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024