Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Entada glandulosa Gagnep.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Entada glandulosa - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Entada glandulosa - SHOANG.jpg

 

Entada glandulosa 2 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Entada glandulosa 2 - SHOANG.jpg

 

Entada glandulosa 3 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Entada glandulosa 3 - SHOANG.jpg

 

Entada glandulosa 4 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Entada glandulosa 4 - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Mimosaceae
Chi: Entada

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023