Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Enkleia siamensis (Kurz) Nevl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dó leo; (Gió leo)
Tên khác: Linostoma siamense Kurz, Lasiosiphon scandens Endl, Linostoma scandens (Endl.) Kurz, L. scandens var. cambodiana Lecomte, Enkleia malaccensis auct, non Griff.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Thymelaeaceae
Chi: Enkleia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023