Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Enkianthus quinqueflorus Lour.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trợ hoa; Bông vàng
Tên khác: Enkianthus biflorus Lour.; Rhododendron honbanianum A. Chev. ex Dop;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Enkianthus quinqueflorus - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Enkianthus quinqueflorus - VHUNG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Ericaceae
Chi: Enkianthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023