Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Enicostema axilare (Lam.) Raynal
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Yến cật; Sam hoa nách
Tên khác: Gentiana axilaris Poir. ex Lam.; Exacum hyssopifolium Willd.; Enicostema hyssopifolium (Willd.) Verd.; E. littorale Blume;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Gentianaceae
Chi: Enicostema

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023