Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Engelhardtia serrata Blume v ar. Cambodica Manning
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chẹo có răng
Tên khác: Engelhardtia serrata sensu Dode, non Blume;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Juglandales
Họ: Juglandaceae
Chi: Engelhardtia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024