Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Elsholtzia rugulosa Hemsl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kinh giới sần; Kinh giớinhám; kinh giới gân nổi
Tên khác: Elsholtzia labordei Vaniot; Elsholtzia meirei Levl.; Aphanochilus rugulosus (Hemsl.) Kudo;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae
Chi: Elsholtzia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024