Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ellipanthus tomentosus Kurz, 1872 (FCLV, 2:46; CCVN, 3:1171)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Móng gà; Đầu gà; (cây) Đá; (cây) "Minh gu"
Tên khác: Ellipanthus cinereus Pierre, 1898 (FGI, 2:55) . - E.subrufus Pierre, 1898 (FGI, 2:56);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Oxalidales
Họ: Connaraceae
Chi: Ellipanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024