Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Elatinaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đàn thảo (Ruộng cày)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Elatinaceae Dumort. 1829

Cây thảo mọc nơi ẩm hay ở nước. Lá đơn, nguyên, mép có răng, có lá kèm.

Hoa nhỏ, lưỡng tính, mọc ở mọc nách lá, đều hoặc không, mẫu 5 hoặc mẫu 2-4. Bộ nhụy gồm 5-2 lá noãn hợp thành bầu thượng 5-2 ô, noãn nhiều.

Khi là cỏ thủy sinh thì hơi giống với Ochnaeae (Mai), khác là hoa có mẫu 2-4, mọc đơn độc hay thành xim và hạt không có cánh. Gần với Hypericaceae nhưng không có lá kèm, bộ nhị xếp thành 1-2 vòng (mỗi vòng 3-5 chiếc).

Quả nang xẻ vách (septicide).

Thế giới có 2 chi, 45 loài, phân bố chủ yếu ở nhiệt đới và cận nhiệt đới. Là những loài cỏ dại luôn luôn mọc với Lúa.

Việt Nam có 2 chi, 3 loài.

Phân loại: Họ này tương tự với Guttiferae, Lythraceae, Haloragaceae,...

Giá trị kinh tế: ít.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales

CÁC CHI
Bergia
Elatine

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024