Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Elaeocarpus stipularis Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Côm lá kèm; Côm lá bẹ; chan chan
Tên khác: Elaeocarpus tomentosus Blume; E. thorelii Pierre; E. siamensis Craib;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Elaeocarpus stipularis - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Elaeocarpus stipularis - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Elaeocarpaceae
Chi: Elaeocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024