Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Elaeocarpus macrocerus (Turcz.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Côm sừng to; Côm duyên hải
Tên khác: Monocera macrocera Turcz.; Elaeocarpus littoralis [Teysm. & Binn. ex Kurz] Kurz;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Elaeocarpaceae
Chi: Elaeocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024