Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Elaeocarpus grandiflorus Smith
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Côm hoa lớn; Côm nước; song tran dai; xe nay; chim chim; cham chim; dam; dam lay pa
Tên khác: Elaeocarpus rivularis Gagnep.; E. stapfianus Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Elaeocarpus grandiflorus - QTRUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Elaeocarpus grandiflorus - QTRUNG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Elaeocarpus grandiflorus - SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 2 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Elaeocarpus grandiflorus 2 - SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 2- QTRUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Elaeocarpus grandiflorus 2- QTRUNG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 3 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Elaeocarpus grandiflorus 3 - SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 3- QTRUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Elaeocarpus grandiflorus 3- QTRUNG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 4 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 7. Elaeocarpus grandiflorus 4 - SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 4- QTRUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 8. Elaeocarpus grandiflorus 4- QTRUNG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 5 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 9. Elaeocarpus grandiflorus 5 - SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 5- QTRUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 10. Elaeocarpus grandiflorus 5- QTRUNG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 6- QTRUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 11. Elaeocarpus grandiflorus 6- QTRUNG.jpg

 

Elaeocarpus grandiflorus 7 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 12. Elaeocarpus grandiflorus 7 - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Elaeocarpaceae
Chi: Elaeocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024