Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Elaeocarpaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Côm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Elaeocarpaceae DC. 1824

Cây gỗ, cành thường phân thành tầng choãi ngang. Lá đơn mép có răng tù, có lá kèm, trước khi rụng ngả màu gạch hay đỏ nên từ xa thường lốm đốm lá đỏ.

Cụm hoa chùm hay chuỳ. Hoa thường lưỡng tính mẫu 5 - 4; cánh hoa xẻ tua ở đỉnh.

Quả đa số hình bầu dục hay cầu có 1 hạch

Thế giới có 10 chi, 400 loài, phân bố ở Nhiệt đới, á nhiệt đới.

Việt Nam có 2 chi, 40 loài

Phân loại: Có họ hàng với Tiliaceae, Combretaceae và Rhizophoraceae. Hai chi lớn: Elaeocarpus (quả mọng) và Sloanea (quả khô).

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, ăn quả (Elaeocarpus spp.).

Theo APG (2009), Họ Côm hiện được biết có khoảng 605 loài cây thân gỗ và cây bụi trong 12 chi. Các chi có sự đa dạng nhất về loài là Elaeocarpus khoảng 350-479 loài, Sloanea khoảng 85-150 loài và Tetratheca khoảng 50 loài. Các loài trong họ Elaeocarpaceae phần lớn là loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới, với một ít là cây ôn đới. Phần lớn các loài là cây thường xanh. Chúng được tìm thấy ở Madagascar, Đông Nam Á, Malaysia, miền đông Australia, New Zealand, Tây Ấn và Chile. Các loài cây này có hoa lưỡng tính hoặc khác gốc và chúng mọc thành cụm.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales

CÁC CHI
Elaeocarpus
Sloanea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024