Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Elaeagnaceae
Tên tiếng Anh: Olester
Tên tiếng Việt: Nhót
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Elaeagnaceae - Họ Nhót:

Cây dây leo, thân gỗ hoặc bụi (có khi như trườn). Đặc trưng bởi phần non có vảy hình khiên hay mang lông hình sao, mặt dưới lá và vỏ quả đều có lông vảy màu ánh bạc. Lá đơn, mọc cách, mép nguyên, không lá kèm.

Hoa lưỡng tính hoặc đa tính, đều, bao hoa đơn, mẫu 4, dính thành ống, không có cánh hoa. Nhị đồng số và đính vào họng của ống đài xen kẽ với các thùy của nó và xen kẽ với các mấu lồi của triền tuyến mật. Bầu dưới 1 ô, noãn 1, đính gốc.

Quả hạch có vị chua, không tự mở, nằm trong ống đài bền đồng trưởng và thường hóa nạc (nên giống như quả mọng).

Thế giới có 3 chi và 65 loài, phân bố chủ yếu ở vùng Ôn đới và Cận nhiệt đới, ít có ở vùng Nhiệt đới châu Á.

Việt Nam có 1 chi và khoảng 10 loài.

Phân loại: Họ này có quan hệ với Thymeleaceae hoặc có thể với Rhamnaceae, Proteaceae.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, ăn quả Elaeagnus, hay lấy gỗ.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Rosales

CÁC CHI
Elaeagnus
Xoa_Eleagnus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024