Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Echinochloa frumentacea (Roxb.) Link
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ kê; Cỏ núc; Cỏ lồng vực hạt
Tên khác: Panicum frumentaceum Roxb., non Salisb., Echinochloa crusgalli Beauv. var. frumentacea (Roxb.) Trimen;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Echinochloa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024