Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Echeveria glauca Hort.ex Baker, 1870
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Liên đài; Thạch liên đài; Hoa đá
Tên khác: Cotyledon glauca Baker, 1870 (CCTT, 1:331);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales
Họ: Crassulaceae
Chi: Echeveria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024