Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Ebenales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thị
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Thị, danh pháp khoa học: Ebenales  là một tên gọi của một bộ thực vật có hoa. Tên gọi này được sử dụng trong một vài hệ thống phân loại thực vật, chẳng hạn hệ thống Bentham & Hooker hay hệ thống Engler, mặc dù hệ thống Wettstein lại thích dùng tên gọi Diospyrales hơn. Trong phiên bản năm 1981 của hệ thống Cronquist nó là một bộ được đặt trong phân lớp Dilleniidae với giới hạn định nghĩa như sau:

    * Bộ Ebenales

          Họ Ebenaceae
          Họ Sapotaceae
          Họ Styracaceae
          Họ Symplocaceae

Trong hệ thống APG II tất cả các họ này đều được đưa vào trong bộ được mở rộng là bộ Ericales.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Ebenaceae
Sapotaceae
Styracaceae
Symplocaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024