Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ebenaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thị (Mun)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ebenaceae Gurke 1891

Cây gỗ, ở tầng dưới tán rừng, vỏ cây + đen. Lá đơn, nguyên mọc cách, không lá kèm, có chồi búp do lá non úp lên nhau, dài.

Hoa đơn tính khác gốc, mẫu 4 - 5, cánh hoa hợp, bầu trên, các lá đài phát triển.

Quả thịt, có 4 - 5 hạt dẹt và bóng, có đài tồn tại và lật ra ở ngoài gốc

Thế giới có 7 chi, 450 loài, phân bố ở Nhiệt đới tập trung Malêzi, một số loài ở ôn đới, châu Phi, châu Mỹ

Việt Nam có 1 chi, 60 loài

Phân loại: Gần với Sapotaceae

Giá trị kinh tế: Gỗ, ăn quả (Diospyros spp.).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales

CÁC CHI
Diospyros

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024