Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Dryopteridaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng cánh bần
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Dryopteridaceae Ching 1965

Việt Nam có 14 chi, 103 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales

CÁC CHI
Arachniodes
Cyclopeltis
Cyrtomium
Dryopteris
Heterogonium
Pleocnemia
Polystichopsis
Polystichum
Pteridrys
Tectaria

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024