Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Disanthus ovatifolius Averyanov, P.K. Endress, B.H. Quang & K.S. Nguyen
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sừng gỗ nhiều hạt
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Disanthus ovatifolius là một loài thực vật có hoa trong họ Hamamelidaceae, được các nhà khoa học Viện Thực vật Komarov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, khoa Hệ thống và Tiến hóa Thực vật thuộc Đại học Zürich kết hợp Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát hiện tại vùng núi Nhìu Cô San, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Tây Bắc Việt Nam và công bố khoa học trên tạp chí Phytotaxa ngày 2/6/2017.

Disanthus ovatifolius khác biệt với loài cùng chi Disanthus cercidifolius bởi các đặc điểm hình thái học như lá hình trái xoan hẹp hơn và quả có mấu.

ẢNH

Disanthus ovatifolius Averyanov on phytotaxa.308.1.9 (1).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Disanthus ovatifolius Averyanov on phytotaxa.308.1.9 (1).jpg

 

Disanthus ovatifolius Averyanov on phytotaxa.308.1.9 (2).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Disanthus ovatifolius Averyanov on phytotaxa.308.1.9 (2).jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Hamamelidales
Họ: Hamamelidaceae
Chi: Disanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024