Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dipterocarpus turbinatus Gaertn. F. 1805 (CCVN, 1: 544).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dầu con quay; Dầu jourdain; Dầu con rái nước; Dầu con rái đỏ; Chò chang
Tên khác: D. jourdainii Pierre, 1889 (CCNVM, 1: 307) D. schmidtii Hemsl. 1902 (FGI, 1: 366).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dipterocarpaceae
Chi: Dipterocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024