Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dipterocarpus hasseltii Blume, 1829 (CCVN, 1: 542).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dầu rái; Dầu hasselt ; Ca luân
Tên khác: D. kerrii auct. (SFGI, 1: 336; CCNVN, 1: 543), non King (1893).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dipterocarpaceae
Chi: Dipterocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024