Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dipterocarpus costatus Gaertn. F. 1805 (CCVN, 1: 541).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dầu cát; Dầu mít
Tên khác: Dipterocapus insularis Hance, 1876. Dipterocapus artocarpifolius Pierre, 1886.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dipterocarpaceae
Chi: Dipterocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024