Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Diplopterygium tamdaoensis (Ching & Chiu) ???
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Guột leo tam đảo
Tên khác: Hicriopteris tamdaoensis Ching & Chiu;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Gleicheniales
Họ: Gleicheniaceae
Chi: Diplopterygium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024