Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Diospyros malabarica (Desr.) Kosterm.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cườm thị; Thị đầu heo; bam; vam
Tên khác: Garcinia malabarica Desr.; Diospyros embryopteris Pers.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Ebenaceae
Chi: Diospyros

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024