Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Diospyros apiculata Hiern.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thị lọ nồi
Tên khác: Diospyros similis Craib; D. tamiriensis Lecomte; D. eriantha Champ. var. cornica Lecomte; D. fragrans Gurke;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Diospyros apiculata - NTTRUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Diospyros apiculata - NTTRUNG.jpg

 

Diospyros apiculata 2 - NTTRUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Diospyros apiculata 2 - NTTRUNG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Ebenaceae
Chi: Diospyros

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024