Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Diosporopsis longifolia Craib, 1912 (CCVN, 3:600)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng tinh hoa trắng; Hoàng tinh lá mọc so le; Hoàng tinh cách; Hoàng tinh lá mọc vòng; Co hán han; Khinh lài; Voòng trinh
Tên khác: Polygonatum laoticum Gagnep. 1934 (FGI, 6:794). - Polygonatum tonkinensis Gagnep. 1934 (FGI, 6:794);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Convallariaceae
Chi: Diosporopsis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024