Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Dioscoreaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Củ nâu, Khoai ngọt
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Dioscoreaceae - Họ Củ nâu:

Cây dây leo, có củ dưới đất không tua cuốn (ít khi có rễ). Lá đơn hình tim hay kép chân vịt. Lá có cuống dài và cuống thường xoắn lò xo.

Cụm hoa chùm. Hoa nhỏ, thường là đơn tính, ít khi lưỡng tính, khác gốc, mẫu 3. Bầu hạ 3 ô.

Quả nang có 3 cánh rộng. Hạt phần lớn có cánh.

Thế giới có 9 chi và 650 loài, phân bố ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới, ít có ở vùng Ôn đới.

Ở Việt Nam có 1 chi và khoảng 40 loài.

Phân loại: Một số chi có hoa lưỡng tính (Trichopus, Stenomeris và Avetra) còn Dioscorea, TamusRajania có hoa đơn tính. Họ này gần giống với Liliaceae.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài cho bột: Củ từ, Củ cái. Dùng để làm thuốc như Củ mài. Chiết Diosgenin: Dioscorea.

 

Các loài được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam có lẽ là củ nâu (Dioscorea cirrhosa), khoai mỡ (Dioscorea alata), củ mài (hay hoài sơn: Dioscorea persimilis) và củ từ (Dioscorea esculenta). Hiện nay, người ta đã biết 750-785 loài trong 8-9 chi.

Hệ thống APG năm 1998 và hệ thống APG II năm 2003 đều đặt họ này trong bộ Củ nâu (Dioscoreales) của nhánh monocots. Tuy nhiên, định nghĩa đã thay đổi trong hệ thống APG II, với hệ thống năm 2003 mở rộng ra để gộp cả các loài mà hệ thống năm 1998 đã coi là các họ riêng khác là Taccaceae và Trichopodaceae. Tuy nhiên, trên website của APG, truy cập ngày 29-11-2007 thì họ Taccaceae lại được tách ra

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales

CÁC CHI
Dioscorea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024