Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dioscorea membranacea Pierre [ex Craib, 1912, nomen] ex Prain & Burk. 1914 (CCVN, 3: 934).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Từ mỏng; Nần đen; Nần gạc nai
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Dioscoreaceae
Chi: Dioscorea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024