Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dioscorea kamoonensis Kunth, 1850 (CCVN, 3: 936).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Từ kamoon
Tên khác: Dioscorea delavayi Franch. 1896. Dioscorea fargesii Franch. 1896. Dioscorea kamoonensis var. vera Prain & Burk. 1936. D. kamoonensis var. traminea Prain & Burk. 1936.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Dioscoreaceae
Chi: Dioscorea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024