Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dimocarpus longan Lour.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhãn; Nhãn dầu; Nhãn mã lai; Nhãn tro; Nhãn cám; Nhãn rừng
Tên khác: Euphoria longana Lamk, E. longan (Lour.) Steud, Nephelium longana Cambess; var. Euphoria monigera Gagnep., Euphoria pallens Pierre, E. cambodiana Lecomte, Euphoria longana Lamk. var. obtusa Pierre;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae
Chi: Dimocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024