Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dimocarpus fumatus (Blume) Leenh.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhãn rừng; Nhãn đông dương
Tên khác: Nephelium fumatum Blume, Pseudonephelium fumatus (Blume) Radlk; Euphoria bonii Gagnep., E. chevalieri Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae
Chi: Dimocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024