Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dillenia pentagyna Roxb. 1795 (CCVN, 1: 503).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sổ ngũ thư; Sổ năm nhụy; Sổ baillon; Tai tượng
Tên khác: D. baillonii Pierre ex Fin. & Gagnep. 1905 (FGI, 1: 19; SFGI: 21; DLTN: 79). D. hainanensis Merr. 1934.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dilleniales
Họ: Dilleniaceae
Chi: Dillenia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024