Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dillenia ovata Wall. Ex Hook. f. Thoms. 1872 (CCVN, 1: 502)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sổ trai; Sổ tai; Sổ xoan; Lọng vàng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dilleniales
Họ: Dilleniaceae
Chi: Dillenia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024