Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dillenia obovata ( Blume) Hoogland. 1951 (CCVN, 1: 501).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sổ xoan ngược
Tên khác: Colbertia obovata Blume, 1825. Dillenia harmandii Pierre ex Gagnep. 1937 (SFGI: 22).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dilleniales
Họ: Dilleniaceae
Chi: Dillenia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024