Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Digitaria barbata (Lamk.) Willd.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Túc dị hình; Túc hình dị hoa
Tên khác: Panicum barbatum Lamk., Panicum heteranthum Nees & Meyen, 1843 non Link., Paspalum heteranthum Hook. f., Digitaria heterantha (Nees & Meyen) Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Digitaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024