Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Digitaria abludens (Roem. & Schult.) Veldk.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Túc hình hạt; Cỏ chân nhệt hạt
Tên khác: Panicum abludens Roem. & Schult., Paspalum granulae Trin., Digitaria granularis (Trin.) Henrard., Digitaria pedicellaris Prain;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Digitaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023