Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Dichapetalum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: A Tràng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGchi này ở Việt Nam có 6 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dichapetalaceae

CÁC LOÀI
Dichapetalum gelonoides
Dichapetalum hainanense
Dichapetalum helferrianum
Dichapetalum longepetalum
Dichapetalum petelotii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024