Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Desmodium concinnum DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thóc lép đẹp
Tên khác: Meibomia concinna (DC.) Kuntze; Desmodium amoenum Wall. ex Benth.; D. cocinnum DC. var. amoenum (Wall. ex Benth.) Baker; Hedysarum retusum D. Don; Desmodium retusum (D. Don) Sweet;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Desmodium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024