Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Derris malaccensis (Benth.) Prain
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây cóc kèn malaysia
Tên khác: Derris cuneifolia Benth. var. malaccensis Benth.; Derris elliptica (Roxb.) Benth. var. malaccensis (Benth.) Prain;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Derris

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024