Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrotrophe umbellata (Blume) Miq.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây cổ tay; Thượng mộc tán; Hen tán; Hằng lộ tán.
Tên khác: Viscum umbellatum Blume, Henslowia umbellata Blume,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales
Họ: Santalaceae
Chi: Dendrotrophe

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023