Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrolobium umbellatum (L.) Benth.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ba chẽ tán; Thóc lép tán; tràng quả tán
Tên khác: Hedysarum umbellatum L.; Desmodium umbellatum (L.) DC.; Meibomia umbellata (L.) Kuntze; Hedysarum australe Willd.; Desmodium australe (Willd.) DC.; Ormocarpus australe (Willd.) Desv.; Dendrolobium australe (Willd.) Benth.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Dendrolobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024