Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.Fisch. in Gamble
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hạc vĩ; Ngọc lan; Thạch hộc không lá; Lan hoàng thảo hạc vĩ; Vô điệp thạch hộc
Tên khác: Limodorum aphyllum Roxb., Dendrobium pierardii Roxb. ex Hook.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024