Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrobium aloifolium (Blume) Reichb.f.in Walp.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Móng rồng; Phiếm đờn; Lan xương cá
Tên khác: Macrostomium aloefolium Blume, Aporum serra Lindl., Dendrobium serra (Lindl.) Lindl., Dendrobium cochinchinensis Ridl., Dendrobium acinaciforme auct. (Guillaum.), non Roxb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024