Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 1837 (CCVN, 1: 1055)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Phượng; Phượng vĩ; phượng đỏ; phượng tây; Điệp bông đỏ; điệp tây
Tên khác: Poinciana regia Bojer ex Hook. 1826 (FGI, 2:171);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Delonix

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024