Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Davidiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đa-vít, Hoa lệch
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Davidiaceae - Họ Hoa lệch:

Cây thân gỗ. Lá đơn, mọc cách và không có lá kèm.

Đặc trưng bởi hoa đa tính, họp thành cụm hoa hình đầu dầy đặc gồm nhiều hoa đực (bất thụ) và thường chỉ có một hoa cái (với bao hoa thô sơ) ở giữa nhưng lại nằm nghiêng lệch về một bên; cụm hoa có tổng bao gồm 2(3) lá bắc rất lớn (bằng lá nhưng không khía răng ở mép), màu trắng nhưng không đều nhau và gần đối diện nhau. Nhị ở hoa đực 1-2 (thường 5-6), ở hoa lưỡng tính 15-26 (thường 21). Bầu hạ, 6-9 ô, mỗi ô chứa một noãn treo.

Quả dạng hạch.

Thế giới có 1 chi và 1 loài phân bố ở Trung Quốc, Lào.

Ở Việt Nam có 1 chi và 1 loài, chỉ có ở miền Bắc.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales

CÁC CHI
Davidia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024