Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dasygrammitis brevivenosa (Alderw.) Parris
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Basionym: Polypodium brevivenosum alderw. (1918: 40).

Type:—INDoNeSIa. Sumatra, Bengkoelen, Lebong Simpang, Brooks 299.S (holotype Bo!).

Mẫu kiểm tra khác:—VIeTNaM. Mère & l’enfant, elev.1800–2000 m., 6 November 1922, Poilane 5085 bis (P, image seen). Lam Dong Province: Lac Duong District, Da Chays Commune, Bidoup-Nui Ba National Park, giang Ly Forest Station, elev. 1565 m, 4 august 2013, Dang Minh Tri BDP 107 (SgN!).

Phân bố:—Vietnam, Peninsular Malaysia, Sumatra, Java, Borneo (Brunei, Kalimantan, Sabah, Sarawak), Sulawesi, New guinea (West Papua), Solomon Islands, and Vanuatu.

Chú ý về phân loại:—Poilane 5085 bis is a fertile young plant, with only one sorus per pinna. older plants have two to ten pairs of sori per pinna.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae
Chi: Dasygrammitis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024