Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Daphniphyllum himalayense (Benth.) Muell.-Arg. In DC. 1869 (CCVN, 2:657-"himalaense").
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn; Mao thư
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales
Họ: Daphniphyllaceae
Chi: Daphniphyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023