Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Daphne composita (L. f.) Gilg in Engl. & Prantl
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dó kép; (Gió kép); Têt lan trô la
Tên khác: Scopolia composita L. f., Eriosolena composita (L.f.) Tiegh;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Thymelaeaceae
Chi: Daphne

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023