Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ chân vịt; Cỏ chân gà
Tên khác: Cynosurus aegyptius L., Dactyloctenium aegyptium (L.) Richt., Eleusine aegyptia (L.) Roberty, Eleusine aegyptiaca Desf., Dactyloctenium aegyptiacum (Desf.) Willd.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Dactyloctenium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024